Rạp hát trong thành phố Assen, Hà Lan

6 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Drenthe, Assen

Hà Lan, Drenthe, Assen

Hà Lan, Drenthe, Assen

Hà Lan, Drenthe, Assen

Điện thoại: +31592313330

Website: https://www.dnk.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, Drenthe, Assen, Professor-Munzer-Ring, 1

Điện thoại: +31 6 34234233

Website: http://boerderijkamps.nl/

Hà Lan, Drenthe, Assen, Kamps, 1

Điện thoại: +31 6 34234233

Website: http://boerderijkamps.nl/

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Assen (Drenthe), Hà Lan? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\