Rạp hát Nhật Bản

810 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản

Nhật Bản

Nhật Bản, Tokyo, Shibuya

Nhật Bản, Shibuya

Nhật Bản, Tokyo, Suginami

Nhật Bản

Nhật Bản, Miyagi Prefecture, Sendai

Điện thoại: +81 22 372 0088

Nhật Bản, Tochigi Prefecture, Thành phố Tochigi

Điện thoại: 0282-55-0755

Giờ mở cửa: Tu-Su 08:00-17:30

Nhật Bản, Gunma Prefecture, Takasaki

Nhật Bản, Fukui Prefecture, Fukui

Nhật Bản, Tokyo

Điện thoại: 03-5144-0360

Website: http://www.tbs.co.jp/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Nhật Bản, Tokyo

Nhật Bản, Miyagi Prefecture, Sendai

Điện thoại: +81 22 297 6304

Nhật Bản, Kyoto Prefecture, Thành phố Kyōto

Website: http://www.miyako-odori.jp/

Nhật Bản, Niigata Prefecture, Thành phố Niigata

Nhật Bản, Niigata Prefecture, Thành phố Niigata

Website: https://ngt48.jp/

Nhật Bản

Website: http://spn.nmb48.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 12:00-20:00

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Nhật Bản? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\