Rạp hát Sri Lanka

49 đối tượng
bộ lọc

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Điện thoại: +94 11 2 669 433

Website: http://www.lotuspond.lk/

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Sri Lanka, Central Province, Kandy

Giờ mở cửa: Mo-Su 17:00-18:00

Sri Lanka, Central Province, Peradeniya

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Sri Lanka, North Western Province, Anamaduwa

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Sri Lanka, Western Province, Colombo, Gregory's Road, 39

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Sri Lanka, Central Province, Kandy

Sri Lanka, Western Province, Suwarapola, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Sri Lanka, Western Province, Colombo

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Sri Lanka? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\