Rạp hát Slovakia

110 đối tượng
bộ lọc

Slovakia, Region of Košice, Rožňava

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava

Slovakia, Region of Prešov, Svidník

Slovakia, Region of Trnava, Trnava

Slovakia, Region of Košice, Košice

Website: http://www.k13.sk/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Slovakia, Region of Žilina, Námestovo

Slovakia, Region of Bratislava, Stupava

Slovakia, Region of Žilina, Blatnica, village

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Sutazna, 18

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Namestie Slovenskeho narodneho povstania, 33

Điện thoại: +421 2 54 43 20 93

Website: http://www.astorka.sk/

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Laurinska, 142/19

Điện thoại: +421 2 33 04 61 37

Website: http://www.mestskedivadlo.sk/

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Banská Bystrica

Slovakia, Region of Žilina, Turčianske Teplice, Partizanska, 590/85

Slovakia, Region of Trnava, Piešťany, Alexandra Dubceka, 2400/27

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava

Điện thoại: +421 2 204 200 20

Website: http://www.malascena.sk/

Slovakia, Region of Trenčín, Nové Mesto nad Váhom

Điện thoại: +421 32 771 58 01

Website: http://www.msks.sk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava, Culenova, 3

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Slovakia? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\