Rạp hát Serbia

71 đối tượng
bộ lọc

Serbia, Trung Serbia, Niš

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Serbia, Vojvodina, Subotica

Serbia, Vojvodina, Vršac, Svetosavski trg, 6

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Terazije, 29

Serbia, Trung Serbia, Beograd

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Mishka Kranjtsa, 7

Serbia, Trung Serbia, Šabac

Serbia, Сквер Мире Траиловић, 1

Điện thoại: +381 11 3220 176

Website: http://www.bitef.rs

Serbia, Trung Serbia, Aleksinac

Serbia, Vojvodina, Subotica

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Skver Mire Trailovitsh, 1

Điện thoại: +381 11 3220 176

Website: http://www.bitef.rs

Serbia, Vojvodina, Kucura, village

Serbia, Trung Serbia, Priboj, 12. januar, 86

Điện thoại: +381332454802

Serbia, Trung Serbia, Leskovac

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Desanke Maksimovitsh, 6

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Kneza Mikhaila, 42

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Serbia? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\