Rạp hát Serbia

71 đối tượng
bộ lọc

Serbia, Trung Serbia, Beograd

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Bulevar vojvode Mishitsha, 81b

Serbia, Trung Serbia, Aleksinac

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Mileshevska, 64a

Website: http://bdp.rs

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Serbia, Trung Serbia, Negotin, Trg Djordja Stanojevitsha, 5

Serbia, Vojvodina, Kovacica

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Milana Rakitsha, 38

Điện thoại: 011/ 2419 664

Website: http://zvezdarateatar.rs/

Serbia, Trung Serbia, Kruševac

Serbia, Trung Serbia, Smederevska Palanka

Điện thoại: +381 26 318034

Website: https://www.facebook.com/

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Resavska, 11

Điện thoại: +381113233002

Serbia, Vojvodina, Novi Sad

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Radoslava Grujitsha, 21

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Svetog Save, 16

Serbia, Vojvodina, Novi Sad

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Serbia, Trung Serbia, Beograd

Hỗ trợ xe lăn: No

Serbia, Trung Serbia, Užice

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Serbia? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\