Rạp hát Tajikistan

30 đối tượng
bộ lọc

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Vahdat, kuchai Abdulk'osim Firdavsi, 61/3

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe, Rua Bento Alvares Ferreira, 28

Điện thoại: +992 372216291

Website: http://operabalet.tj/

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Vahdat, kuchai 20-solagii Istik'loliiat, 7

Hỗ trợ xe lăn: No

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Sughd Region, Chkalovsk

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe, Rua Bento Alvares Ferreira, 76

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Tajikistan? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\