Rạp hát Việt Nam

98 đối tượng
bộ lọc

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Ngo Thi Nham, 23

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Pho Dinh Tien Hoang, 57b

Điện thoại: +84 4 38249494

Website: http://www.thanglongwaterpuppet.org

Giờ mở cửa: Mo-Su 15:00-20:00

Việt Nam, Tay Ninh province, Tây Ninh

Việt Nam, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Vũng Tàu, Lê Quý Đôn, 30

Việt Nam, Tỉnh Quảng Nam, Hội An

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Bến Tre Province, Phước Mỹ Trung

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Tran Van Giau, F2/33

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Nam Dinh province, Nam Định

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Việt Nam? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\