Rạp hát trong thành phố Nha Trang, Việt Nam

3 đối tượng
bộ lọc

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Điện thoại: 0583 527 828

Website: http://waterpuppetnhatrang.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 14:00-22:00

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Nha Trang (Khánh Hòa), Việt Nam? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\