Nhà hát tuồng Việt Nam

Theater
0.0
Dựa trên 1 đánh giá

Đánh giá

Ha
Hanbeen Y
19 month ago
맨앞 A열에 앉아서 보세요. 무대가 아주 높지않아서 목이 아프지않고 잘보여요
  • 51 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hanoi, Thành Phố Hà Nội, Vietnam, GPS: 21.031595,105.84696
  • 84438287268