Nhà tắm và phòng xông hơi Bolivia

27 đối tượng
bộ lọc

Bolivia, Santa Cruz

Bolivia, Cochabamba

Điện thoại: +591 4 4522417;+591 78337198

Bolivia, La Paz

Bolivia, Cochabamba, Đô Thị Tự Trị Tiquipaya

Bolivia, La Paz

Bolivia, Cochabamba

Điện thoại: 4309444

Bolivia, Santa Cruz

Bolivia, Cochabamba, Calle San Lorenzo, 1103

Bolivia, La Paz

Bolivia, La Paz

Bolivia, Tarija

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-20:00

Bolivia, Santa Cruz

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Santa Cruz

Giờ mở cửa: 11:00-19:00

Bolivia, La Paz

Bolivia, La Paz

Bolivia, La Paz, El Alto

Bạn có muốn tìm một spa tại tại Bolivia, nơi bạn có thể được thỏa mãn với chất lượng của cơ sở, xét đến dịch vụ, vị trí và các yêu cầu cụ thể khác? Để đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm một spa phù hợp của bạn, chúng tôi đã chuẩn bị một danh mục tổng hợp mọi thông tin mà bạn cần.\