Nhà tắm và phòng xông hơi Lào

25 đối tượng
bộ lọc

Lào, Vientiane Prefecture, Phonexay, village

Lào, Chăm-pa-sắc, Mouangsaen, village

Lào, Luangnamtha, Luang Namtha

Giờ mở cửa: Mo-Su 16:00-22:00

Lào, Saravane, Nalachang, village

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Điện thoại: 071253411

Lào, Oudomxay, Muang Xay

Giờ mở cửa: Mo-Su 03:00-07:00

Lào, Luangprabang, Choumkhong, village

Lào, Luangprabang, Choumkhong, village

Lào, Vientiane Prefecture, Sibounheuang, village

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Điện thoại: 071253411

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Viengkeo, village

Lào, Chăm-pa-sắc, Thasalakham, village

Lào, Luangprabang, Choumkhong, village

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào, Khammuane, Thà Khẹt

Lào, Saravane, Nalachang, village

Bạn có muốn tìm một spa tại tại Lào, nơi bạn có thể được thỏa mãn với chất lượng của cơ sở, xét đến dịch vụ, vị trí và các yêu cầu cụ thể khác? Để đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm một spa phù hợp của bạn, chúng tôi đã chuẩn bị một danh mục tổng hợp mọi thông tin mà bạn cần.\