Bể bơi Jamaica

12 đối tượng
bộ lọc

Jamaica, Kingston

Jamaica, Kingston

Jamaica, Kingston

Jamaica, Kingston

Jamaica, Kingston

Jamaica, Font Hill

Jamaica, Font Hill

Jamaica, Kingston

Jamaica, Kingston

Website: http://www.caribcement.com/

Giờ mở cửa: Tu-Fr 08:00-16:00; Sa-Su 07:00-18:00

Jamaica, Kingston

Jamaica, Kingston, Old Hope Road, 237

Bạn có thích đi bơi và muốn thường xuyên đến một bể bơi, nhưng lại không có thời gian để lựa chọn một cơ sở tập luyện thể thao đáp ứng nhu cầu của mình? Chúng tôi đã tạo một danh mục cho riêng bạn bao gồm những thông tin chi tiết về tất cả các cơ sở tại tại Jamaica.\