Bể bơi Palestinian Territories

13 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Area A, Jenin

Palestinian Territories, Bet Arye - Ofarim, village

Điện thoại: 0599364801

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-00:00

Palestinian Territories, Susya, village

Palestinian Territories, Area A, Yatta

Palestinian Territories, Area A, Siris

Palestinian Territories, Otniel, village

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories

Palestinian Territories, Battir, village

Palestinian Territories, Area A, Jericho

Palestinian Territories, Area C, Beit El

Palestinian Territories, Elkana

Palestinian Territories, Area A, Siris

Bạn có thích đi bơi và muốn thường xuyên đến một bể bơi, nhưng lại không có thời gian để lựa chọn một cơ sở tập luyện thể thao đáp ứng nhu cầu của mình? Chúng tôi đã tạo một danh mục cho riêng bạn bao gồm những thông tin chi tiết về tất cả các cơ sở tại tại Palestinian Territories.\