Bể bơi Cộng hòa Macedonia

16 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.salaboristrajkovski.gov.mk/

Giờ mở cửa: 07:00-24:00

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Dihovo, village

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Southwest Planning Region, Delchevo, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Kochani

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Kochani

Bạn có thích đi bơi và muốn thường xuyên đến một bể bơi, nhưng lại không có thời gian để lựa chọn một cơ sở tập luyện thể thao đáp ứng nhu cầu của mình? Chúng tôi đã tạo một danh mục cho riêng bạn bao gồm những thông tin chi tiết về tất cả các cơ sở tại tại Cộng hòa Macedonia.\