Vườn thú Úc

89 đối tượng
bộ lọc

Úc, Queensland, Bundaberg

Úc, New South Wales, Gosford, New South Wales

Điện thoại: +61 2 4340 1022

Website: http://reptilepark.com.au

Úc, Tây Úc, Perth

Úc, Victoria, Ballarat

Úc, Tây Úc, Perth

Úc, New South Wales, Sydney

Úc, Tây Úc, Perth

Úc, Queensland, Gold Coast, Comandante Tomas Espora, 28

Úc, Queensland, Gold Coast, Tomewin Street, 28

Website: http://www.cws.org.au/

Giờ mở cửa: 8.00am - 5.00pm 7 days

Úc, Blacktown, Kildare Road, 217

Điện thoại: +61 2 9622 1644

Website: http://www.featherdale.com.au/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Úc, New South Wales, Cessnock, New South Wales

Website: http://huntervalleyzoo.com.au

Giờ mở cửa: Th-Tu 09:00-16:00

Úc, Queensland, Brisbane, Jesmond Road, 708

Điện thoại: +617 3378 1366

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Úc, Nam Úc, Murray Bridge, South Australia

Úc, Nam Úc, Vivonne Bay

Úc, Queensland, Kuranda, village

Úc, New South Wales, Dubbo

Website: https://taronga.org.au/

Úc, New South Wales, Bargo

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:00-16:30

Úc, Tây Úc, Perth

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\