Vườn thú Úc

89 đối tượng
bộ lọc

Úc, Queensland, Shute Harbour

Úc, Queensland, Cairns

Úc, Queensland, Brisbane, Jesmond Road, 708

Điện thoại: +61 7 3378 1366

Website: http://www.koala.net/

Úc, New South Wales, Newcastle

Úc, Queensland, Gold Coast

Úc, New South Wales, Nowra, New South Wales, Rock Hill Road, 23

Úc, New South Wales, Dubbo

Website: https://taronga.org.au/

Úc, New South Wales, Sydney

Website: http://www.wildlifesydney.com.au/

Úc, New South Wales, Wagga Wagga, New South Wales

Website: http://www.wagga.nsw.gov.au/

Úc, New South Wales, Gosford, New South Wales

Úc, New South Wales, The Manor - Batemans Bay Retirement Village, village

Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, New South Wales, Sydney

Úc, New South Wales, Blacktown, Kildare Road, 217

Điện thoại: +61 2 9622 1644

Website: http://www.featherdale.com.au/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 09:00-17:00; Dec 25 off

Úc, Tây Úc, Geraldton

Điện thoại: +61 8 99261171

Website: http://www.wildlifeandbirdpark.com.au/

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-17:00; We off

Úc, Victoria, Healesville

Úc, Victoria, Healesville

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\