Vườn thú Úc

89 đối tượng
bộ lọc

Úc, New South Wales, Nabiac, Wallanbah Road, 3736

Điện thoại: +61 2 6554 1460

Website: http://www.honeycombvalleyfarm.com.au

Úc, Queensland, Kuranda, village

Úc, Tasmania, Launceston

Úc, Lãnh thổ Thủ đô Úc, Canberra

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Úc, New South Wales, Cessnock, New South Wales

Website: http://www.huntervalleyzoo.com.au/

Giờ mở cửa: Th-Tu 09:00-16:00

Úc, New South Wales, Helensburgh

Úc, Tasmania, Launceston

Úc, Victoria, Werribee

Website: http://www.zoo.org.au/

Úc, Tasmania, Richmond, Middle Tea Tree Road, 620

Điện thoại: +61 3 62602444

Website: http://www.zoodoo.com.au

Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, New South Wales, Gosford, New South Wales

Website: http://walkaboutpark.com.au/

Giờ mở cửa: 09:00-17:00

Úc, Queensland, Beerwah

Điện thoại: +61 7 5436 2000

Website: http://www.australiazoo.com.au

Úc, Nam Úc, Vivonne Bay

Úc, Queensland, Kuranda, village

Website: http://www.birdworldkuranda.com

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\