Vườn thú trong thành phố Alice Springs, Úc

đối tượng
bộ lọc

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Điện thoại: +61 8 8951 8788

Website: http://www.alicespringsdesertpark.com.au/

Giờ mở cửa: 07:30-18:00; Dec 25 off

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\