Vườn thú Campuchia

5 đối tượng
bộ lọc

Campuchia, Siem Reap, Angkor Thum

Điện thoại: 0978 527 852

Website: http://angkorbutterfly.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Campuchia, Takeo, Srok Bati

Campuchia, Kampot

Campuchia, Kampot

Campuchia, Takeo, Srok Bati

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\