Vườn thú Costa Rica

18 đối tượng
bộ lọc

Costa Rica

Điện thoại: 2474-2202

Giờ mở cửa: 08:00-16:00

Costa Rica

Costa Rica, Provincia Cartago, Pavones, village

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Costa Rica, Provincia Alajuela, Alajuela

Costa Rica, Provincia Heredia, Horquetas, village

Điện thoại: 8710-1653

Website: http://www.minizooyjardinyori.com/

Costa Rica, Provincia Guanacaste, Puerto Carrillo, village

Costa Rica, Provincia Alajuela, Alajuela

Costa Rica, Provincia Puntarenas, Santa Elena, village

Điện thoại: 506 2479 4100

Costa Rica, Provincia Alajuela, El Rosario, village

Costa Rica, Provincia Guanacaste, Liberia

Điện thoại: 22881000

Costa Rica

Điện thoại: 8710-1653

Website: http://www.minizooyjardinyori.com/

Costa Rica, Provincia San José, Santa Ana

Điện thoại: +506 22824614

Giờ mở cửa: Tu-Su: 09:00-16:30

Costa Rica, Provincia Guanacaste, Puerto Carrillo, village

Costa Rica, Provincia Puntarenas, Santa Elena, village

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\