Vườn thú Đan Mạch

69 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Bắc Jutland, Aalborg

Website: http://www.aalborg-zoo.dk

Đan Mạch, Trung Jutland, Silkeborg

Website: http://www.visitaqua.dk/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Đan Mạch, Slettestrandvej, 52

Điện thoại: +45 22 62 91 52

Website: http://www.hjortdaldyrefarm.dk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đan Mạch

Đan Mạch, Trung Jutland, Nødager, village

Đan Mạch, Trung Jutland, Thyborøn, village

Website: http://www.jyllandsakvariet.dk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đan Mạch, Trung Jutland, Pederstrup, village

Đan Mạch, Trung Jutland, Nødager, village

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Odense

Website: http://sciencezoo.dk/

Đan Mạch, Trung Jutland, Nødager, village

Đan Mạch, Trung Jutland, Nødager, village

Website: http://www.skandinaviskdyrepark.dk

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Skærup, village

Điện thoại: +45 7586 8680

Website: http://www.skaerup-zoo.dk/

Đan Mạch

Điện thoại: +45 75279177

Website: http://www.blaavandzoo.dk/

Giờ mở cửa: 10:00-16:00;Mar-Oct 10:00-18:00

Đan Mạch

Điện thoại: +45 75279177

Website: http://www.blaavandzoo.dk/

Giờ mở cửa: 10:00-16:00;Mar-Oct 10:00-18:00

Đan Mạch, Trung Jutland, Pederstrup, village

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Lintrup, village

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\