Vườn thú Kazakhstan

8 đối tượng
bộ lọc

Kazakhstan, East Kazakhstan Region, Semey

Kazakhstan, Almaty, Kokshoky, village

Kazakhstan, Almaty

Điện thoại: +7 727 291 37 19

Website: http://almatyzoo.kz

Kazakhstan, East Kazakhstan Region, Öskemen

Kazakhstan, East Kazakhstan Region, Semey

Kazakhstan, Akmola Region, Burabay

Kazakhstan, Almaty, Kokshoky, village

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\