Vườn thú Kenya

15 đối tượng
bộ lọc

Kenya, Kwale, Galu, village

Điện thoại: 254 (0) 711 479453

Website: http://www.colobusconservation.org

Kenya, Nairobi

Điện thoại: +254-20-8070804

Website: http://giraffecenter.org

Kenya, Nairobi

Kenya, Kwale, Mwamanga, village

Kenya, Laikipia, Nanyuki

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi

Kenya, Laikipia, Nanyuki

Hỗ trợ xe lăn: No

Kenya, Nairobi

Kenya, Mombasa

Kenya, Vihiga, Kisumu, village

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\