Vườn thú Malta

4 đối tượng
bộ lọc

Malta, St. Paul's Bay

Điện thoại: 99 86 86 08

Website: http://www.birdparkmalta.com/

Giờ mở cửa: Tu-Fr 10:00-15:00; Sa,Su 10:00-17:00

Malta, Qawra, village

Điện thoại: +365 2258 8100

Website: http://www.aquarium.com.mt/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Malta, Baħar iċ-Ċagħaq, village

Điện thoại: +356 2137 2218, +356 2137 6519

Website: http://www.mediterraneopark.com/

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\