Vườn thú Hà Lan

332 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Zeeland, Middelburg

Hà Lan, North Holland, Tuitjenhorn, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, North Brabant, Valkenswaard

Hà Lan, South Holland, Den Hoorn, village

Hà Lan, South Holland, Schipluiden, village

Hà Lan, North Brabant, Nuland, village

Hà Lan, North Holland, Santpoort-Zuid, village

Website: http://artisklas-haarlem.nl/

Giờ mở cửa: Sa-Su 13:00-16:00

Hà Lan, South Holland, Alphen aan den Rijn

Hà Lan, North Brabant, Rosmalen

Hà Lan, North Holland, Hilversum, Huydecoperlaan, 1

Website: http://www.huydecoper.nl

Hà Lan, Gelderland, Arnhem, Antoon van Hooffplein, 1

Điện thoại: +31 (0)26 442 45 34

Website: https://www.burgerszoo.nl

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Hà Lan, South Holland, La Hay

Hà Lan, North Holland, Haarlem

Website: http://www.houthoeve.nl/

Hà Lan, North Holland, Uithoorn, Joh. Enschedeweg, 600

Website: http://olievaar.nl/

Hà Lan, South Holland, La Hay, Herman Costerstraat, 80

Hà Lan, North Holland, Hoorn, Koperslager, 9a

Website: http://www.dewoid.nl

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\