Vườn thú Na Uy

16 đối tượng
bộ lọc

Na Uy, Hedmark, Hamar

Na Uy, Oslo

Na Uy, Hordaland, Bergen

Na Uy, Trøndelag, Trones, village

Na Uy, Sogn og Fjordane, Balestrand, village

Na Uy

Website: http://tromsominizoo.no/

Giờ mở cửa: 12:00-18:00

Na Uy, Rogaland, Sandnes

Website: http://hoveplantesalg.no/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-20:00; Sa 10:00-18:00; Su 12:00-18:00

Na Uy, West Agder, Kristiansand

Na Uy, Nordland, Lund, village

Na Uy, Møre og Romsdal, Fosnavåg

Na Uy, Nordland, Kabelvåg, village

Na Uy, West Agder, Kristiansand

Na Uy, Buskerud, Flå, village

Na Uy

Điện thoại: + 47 62 42 17 81

Website: http://www.norskelgsenter.no

Na Uy, Sogn og Fjordane, Balestrand, village

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\