Vườn thú Pakistan

22 đối tượng
bộ lọc

Pakistan, Gulberg Town

Pakistan, Islamabad

Pakistan, Lahore

Pakistan, Islamabad

Pakistan, Bahria Town

Pakistan

Pakistan, Hyderabad, Sindh

Pakistan, District Rawalpindi, Rawalpindi

Pakistan, Sindh, Hyderabad, Sindh

Pakistan, Dera Ghazi Khan

Pakistan, Sindh, Karachi

Pakistan, Jamshed Town

Pakistan, Peshawar

Pakistan, Islamabad

Pakistan, Bahawalpur

Pakistan

Pakistan, District Rawalpindi, Rawalpindi

Pakistan, Karachi

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\