Vườn thú Cộng hòa Dân chủ Congo

6 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Dân chủ Congo, Haut-Katanga, Lubumbashi

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa, Avenue Kananga, 16

Giờ mở cửa: mardi-dimanche

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Website: http://www.bonoboscongo.net

Giờ mở cửa: closed monday

Cộng hòa Dân chủ Congo, Ituri, Eboyo, village

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\