Vườn thú Romania

92 đối tượng
bộ lọc

Romania, Sibiu

Romania, Vaslui, Bârlad

Romania, Dolj, Craiova

Điện thoại: 0251 411214

Romania, Călărași, Calarasi

Điện thoại: 0242/314.152

Giờ mở cửa: 08:00-19:00

Romania, Caraș-Severin, Reșița

Romania, Bihor, Oradea, Calea Matei Basarab, 30

Điện thoại: +40 259 434 547

Website: http://www.zooradea.ro/

Giờ mở cửa: 10:00-19:00

Romania, Sibiu

Điện thoại: 0269/ 42.24.30

Website: http://zoo.sibiu.ro/

Giờ mở cửa: Apr-Sep 09:00-17:00; Oct-Mar 08:00-16:00

Romania, Suceava, Radauti

Romania, Sibiu

Romania, Galati, Tecuci

Romania, Sibiu

Romania, Sibiu

Romania, Vaslui

Romania, Sibiu

Romania, Ilfov, Voluntari

Romania, Ilfov, Voluntari

Romania, Sibiu

Romania, Sibiu

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\