Vườn thú Slovakia

31 đối tượng
bộ lọc

Slovakia, Region of Nitra, Starý Tekov, village

Slovakia, Region of Košice, Košice

Slovakia, Region of Trnava, Dunajská Streda

Slovakia, Region of Nitra, Lužianky, village

Slovakia, Region of Nitra, Nitra

Slovakia, Region of Prešov, Veľká Lomnica, village, Lipova, 7

Website: http://www.wildpark.sk

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00; Sa,Su 09:00-18:00

Slovakia, Region of Žilina, Ružomberok

Slovakia, Region of Žilina, Ružomberok

Slovakia, Region of Trenčín, Bojnice

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Banská Štiavnica

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Banská Štiavnica

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Fiľakovo

Slovakia, Region of Žilina, Ružomberok

Slovakia, Region of Bratislava, Hamuliakovo, village

Slovakia, Region of Trenčín, Bojnice, Zamok a okolie, 938/6

Website: http://zoobojnice.sk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mar Mo-Su,PH 08:00-17:00; Apr-May Mo-Su,PH 08:00-18:00; Jun-Aug Mo-Su,PH 08:00-19:00 "last entry 18:00"; Sep Mo-Su,PH 08:00-18:00; Oct Mo-Su,PH 08:00-17:00; Nov-Jan Mo-Su,PH 08:00-15:00; Feb Mo-Su,PH 08:00-16:00

Slovakia, Region of Prešov, Stropkov

Điện thoại: 54 742 3585

Website: http://www.zoostropkov.sk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovakia, Region of Košice, Košice

Website: http://www.zookosice.sk/

Giờ mở cửa: Jan,Feb,Nov,Dec Mo-Su 09:00-16:00; Mar,Oct Mo-Su 09:00-17:00; Apr-Sep Mo-Su 09:00-19:00

Slovakia, Region of Bratislava, Bratislava

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\