Vườn thú Iran

36 đối tượng
bộ lọc

Iran, North Khorasan Province, Safiabad

Iran, Sistan and Baluchestan Province, Zahedan

Iran, Alborz Province, Karaj

Iran, Tehran

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Markazi Province, Arak

Iran, Sistan and Baluchestan Province, Zahedan

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Qamsar

Iran, West Azerbaijan Province, Aq Tappeh, village

Iran, Kerman Province, Kerman

Iran, Tehran

Iran, Mazandaran Province, Babolsar

Iran, Hormozgan Province, aftab port

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Nếu bạn muốn tìm thông tin về tất cả các vườn thú nổi tiếng nhất cũng như các vườn thú ít nổi hơn trên thế giới, và có dự định đến thăm một trong số đó, thì bạn sẽ cần thông tin từ danh mục của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập và chọn lọc tất cả các vườn thú, khu bảo tồn động vật hoang dã và vườn nuôi thú cho cơ sở dữ liệu của mình.\