Hàng bánh

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Giang Tô, Tô Châu

Trung Quốc

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Cacagoin

Trung Quốc, Giang Tô, Tô Châu

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Vân Nam, Ngũ Hoa

Trung Quốc, Hà Bắc, Bảo Định

Trung Quốc, 彌敦道 Nathan Road, 345

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hà Bắc, Bảo Định

Trung Quốc, Thượng Hải, Jiuting

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, São Lázaro

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \