Hàng bánh

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Thượng Thủy

Trung Quốc, Lộ Hoàn

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Bắc Kinh

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Thành Đô

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Trung Quốc, Quảng Đông, Quảng Châu

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Hà Bắc, Bảo Định

Trung Quốc, Bắc Kinh

Trung Quốc, Bắc Kinh

Trung Quốc, Bắc Kinh

Trung Quốc, Bắc Kinh

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hà Bắc, Bảo Định

Trung Quốc, Hà Bắc, Bảo Định

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \