Hàng bánh Hàn Quốc

465 đối tượng
bộ lọc

Hàn Quốc, Incheon

Hàn Quốc, Gyeonggi, Bucheon

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Taehwa-dong

Hàn Quốc, Gyeonggi, Anjung-eup, songdam5gil, 65

Hàn Quốc, Seoul, jandariro2gil, 7

Hàn Quốc, Daejeon

Hàn Quốc, Jeju (tỉnh), Sagye-ri, village, sagyenamro216beongil, 24-27

Điện thoại: +82 064-794-0106

Hàn Quốc, Ulsan

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Bongmyeong-dong, village

Hàn Quốc, Seoul, Dowon-dong, village

Hàn Quốc, Seoul, Dongdaemu-gu

Hàn Quốc, Seoul, Dongdaemu-gu, seoulsiribdaero, 163

Hàn Quốc, Seoul, Donggyo-dong, village, wausanro29gil, 22

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-21:00

Hàn Quốc, Seoul, Gangseo-gu

Giờ mở cửa: 7:00-23:00

Hàn Quốc, Seoul, Donggyo-dong, village, wausanro29gil, 8

Hàn Quốc, Seoul, Mapo-gu, yanghwaro7gil, 6-5

Website: http://instagram.com/

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-21:00

Hàn Quốc, Sejong, Saerom-dong, village

Hàn Quốc, Seoul, Guro-gu

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \