Hàng bánh Ai Cập

65 đối tượng
bộ lọc

Ai Cập, Dakahlia Governorate, El Senbellawein City

Ai Cập, Dakahlia Governorate, El Senbellawein City

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, South Sinai Governorate, Dahab

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Red Sea Governorate, Hurghada

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Beni Suef Governorate, Beni Suef

Ai Cập, South Sinai Governorate, Dahab

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Alexandria Governorate, Alexandria

Ai Cập, Alexandria Governorate, Alexandria

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \