Hàng bánh trong thành phố Santander, Tây Ban Nha

79 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida de Camilo Alonso Vega, 19

Điện thoại: +34 942346989

Giờ mở cửa: Sa-Su 09:00-15:00; Mo-Fr 17:30-19:30; Mo-Fr 08:30-14:15

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Isaac Peral, 42

Điện thoại: +34 942236048

Giờ mở cửa: Su 16:30-20:30; Su 08:00-14:30; Sa 16:30-20:30; Sa 08:00-14:30; Mo-Fr 16:30-20:30; Mo-Fr 08:00-14:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Francisco Tomas y Valiente, 11

Điện thoại: +34 637858543

Giờ mở cửa: Su 09:30-14:30; Sa 17:30-21:00; Mo-Fr 18:00-21:30; Mo-Sa 09:00-14:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle del Rio Pisuena, 1

Điện thoại: +34 942 335 708

Website: http://panusa.es

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida Primero de Mayo, 7

Điện thoại: +34 942332800

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-21:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida de Valdecilla, 23

Điện thoại: +34 942333370

Giờ mở cửa: Su 16:30-20:00; Su 09:30-14:30; Sa 16:30-20:00; Sa 09:30-14:30; Mo-Fr 16:30-20:00; Mo-Fr 09:30-14:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle Alta, 133

Điện thoại: +34 942346493

Giờ mở cửa: Sa 08:30-15:00; Mo-Fr 17:00-20:00; Mo-Fr 08:30-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Floranes, 40

Điện thoại: +34 942236783

Website: http://www.panusa.es

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-21:00; Su 09:00-14:30; Sa 09:00-15:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Castilla, 23

Giờ mở cửa: Su 10:30-14:30; Sa 17:00-21:30; Sa 10:30-14:30; Mo-Fr 17:00-21:30; Mo-Fr 10:00-14:00; Su 17:00-21:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Alonso, 5

Điện thoại: +34 942230786

Giờ mở cửa: Su 08:30-14:30; Sa 08:30-14:30; Mo-Fr 08:30-14:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle del Marques de La Hermida, 34

Điện thoại: +34 942314044

Giờ mở cửa: Su 07:00-15:00; Sa 07:00-15:00; Mo-Fr 16:30-20:30; Mo-Fr 07:00-15:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Mies del Valle, 5

Điện thoại: +34 942231597

Giờ mở cửa: Mo-Su 16:30-20:30; Mo-Su 08:00-14:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida de San Martin del Pino, 24

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-15:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de San Fernando, 86

Điện thoại: +34 942234473

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-14:00; Su 16:30-20:00; Su 10:00-14:00; Sa 16:30-20:00; Sa 10:00-14:00; Mo-Fr 16:30-20:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Leonardo Torres Quevedo, 12

Điện thoại: +34 942334628

Giờ mở cửa: Mo-Su 17:00-20:00; Mo-Su 07:30-15:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Montejurra, 1

Điện thoại: +34 942032441

Giờ mở cửa: Mo-Fr 17:30-20:45; Mo-Fr 09:00-15:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Veluwelaan, 58

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Cadiz, 7

Điện thoại: +34 942036409

Website: http://www.gomezpastelerias.com

Giờ mở cửa: Su 09:30-14:30; Sa 16:30-20:00; Sa 09:30-14:00; Mo-Fr 16:30-20:00; Mo-Fr 09:30-14:00

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \