Hàng bánh Ả Rập Saudi

53 đối tượng
bộ lọc

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Al-Qassim Region, Al Fawarah

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Dammam

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Yanbu

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Dammam

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Jubail

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Tabuk Region, Umm Lajj, village

Ả Rập Saudi, Northern Borders Region, Turayf

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Ar Rabiiyah, village

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Ả Rập Saudi, Tabuk Region, Umm Lujj

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Tabuk Region, Umm Lajj, village

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \