Hàng bánh Cộng hòa Macedonia

85 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Dame Gruev, 5/2

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Vasil Gjorgov, 11

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Delchevo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Petar Chaulev, 54

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Konopnica, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Panche Nedelkovski, 45

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Dzhon Kenedi, 9а

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \