Hàng bánh trong thị trấn Heerenveen, Hà Lan

9 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Molenplein, 8

Điện thoại: 0513-628779

Website: http://www.lenes.nl

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Koningin Julianaweg, 28

Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, van Kleffenslaan, 6

Website: http://www.bakkerijboonstra.nl/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 8:00-18:00; Sa 8:00-17:00

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Vleesmarkt, 1

Website: http://www.lenes.nl/

Giờ mở cửa: Mo 10:00-18:00,Tu-Fr 8:30-18:00, Sa 8:00-17:00

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Pleinweg, 6

Website: https://byboonstra.nl

Giờ mở cửa: Mo 10:00-18:00,Tu-Fr 08:00-18:00, Sa 08:00-17:00

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, De Passage, 9

Website: http://www.bakkerijverloop.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Vleesmarkt, 1

Giờ mở cửa: Mo 10:00-18:00,Tu-Fr 8:30-18:00, Sa 8:00-17:00

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Het Baken, 2

Website: http://www.bakkerbart.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-We 08:00-18:00; Th 08:00-18:30; Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-17:00

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \