Hàng bánh trong thành phố Leiden, Hà Lan

28 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden, Bevrijdingsplein, 6

Điện thoại: +31 71 5766146

Website: https://www.verhoog.com

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 08:00-17:00

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Website: http://kallenberg.nl

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Website: http://www.tijstermanbakkers.nl

Hà Lan, South Holland, Leiden, Lage Morsweg, 20

Điện thoại: +31 71 5310748

Hà Lan, South Holland, Leiden, Dorpsstraat, 21

Website: http://www.tijstermandebakker.nl/

Hà Lan, South Holland, Leiden

Website: http://www.multivlaai.nl

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Website: http://www.jacobsbanket.nl

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \