Hàng bánh trong thành phố Priština, Kosovo

44 đối tượng
bộ lọc

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-23:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Điện thoại: +37744113964

Giờ mở cửa: 07:00-22:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-00:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-23:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-22:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-23:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-23:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-23:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \