Hàng bánh Nhật Bản

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Nishinomiya

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Điện thoại: 045-651-4490

Nhật Bản

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Hakone

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Takamatsu

Điện thoại: 087-802-2206

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-19:00

Nhật Bản, Tokyo, Nakano

Giờ mở cửa: Mo-Fr 11:00-18:00

Nhật Bản, Tokyo, Machida

Nhật Bản, Shizuoka, Shimizu

Nhật Bản, Tokyo

Nhật Bản

Nhật Bản, Chiba Prefecture, Inzai

Nhật Bản, Ibaraki Prefecture, Tsukuba

Nhật Bản, Toyama Prefecture, Asahi

Nhật Bản, Hokkaido, Muroran

Nhật Bản, Osaka Prefecture, Matsubara, Osaka

Nhật Bản, Niigata Prefecture, Thành phố Niigata

Nhật Bản, Saitama, Fujimi

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \