Hàng bánh Sierra Leone

20 đối tượng
bộ lọc

Sierra Leone, Eastern Province, Dia, village

Sierra Leone, Eastern Province, Buedu, village

Sierra Leone, Eastern Province, Koindu

Sierra Leone, Western Area, Waterloo, Sierra Leone

Sierra Leone, Eastern Province, Koindu

Sierra Leone, Northern Province, Kambia, Sierra Leone

Sierra Leone, Northern Province, Kambia, Sierra Leone

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Southern Province, Mano, village

Sierra Leone, Eastern Province, Kailahun

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone

Sierra Leone, Northern Province, Kambia, Sierra Leone

Sierra Leone, Western Area, Freetown

Sierra Leone, Western Area, Sima town, village

Sierra Leone, Northern Province, Kambia, Sierra Leone

Sierra Leone, Eastern Province, Gandorhun, village

Sierra Leone, Eastern Province, Kailahun

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \