Hàng bánh trong thành phố Valjevo, Serbia

21 đối tượng
bộ lọc

Serbia, Trung Serbia, Valjevo, Knez Mikhajlova, 71

Serbia, Trung Serbia, Valjevo, Pantitsheva, 94

Serbia, Trung Serbia, Valjevo, Uzhichka, 8

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Serbia, Trung Serbia, Valjevo, Knez Mikhajlova, 64

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Serbia, Trung Serbia, Valjevo, Danichitsheva, 24

Điện thoại: 0612272357

Giờ mở cửa: Mo-Sa 06:00-20:00

Serbia, Trung Serbia, Valjevo, Pantitsheva, 24

Serbia, Trung Serbia, Valjevo, Karadjordjeva, 135

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Serbia, Trung Serbia, Valjevo, Karadjordjeva, 71а

Serbia, Trung Serbia, Valjevo, Karadjordjeva, 9

Serbia, Trung Serbia, Valjevo, Karadjordjeva, 133

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \