Hàng bánh Vương quốc Anh

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Sittingbourne, High Street, 38A

Vương quốc Anh, Anh, Castleford, Beancroft Road, 21

Vương quốc Anh, Anh, Rood End, village

Vương quốc Anh, Anh, Ferrybridge, village, High Street, 9

Vương quốc Anh, Anh, Cross in Hand, village

Vương quốc Anh, Scotland, Plean, village

Vương quốc Anh, Anh, Leicester

Vương quốc Anh, Anh, Ipswich, Bixley Road, 2

Vương quốc Anh, Anh, Ipswich, Civic Drive, 2

Điện thoại: +44 07854 208 288

Website: http://angiescottcakes.co.uk

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-19:00

Vương quốc Anh, Anh, Ambleside

Vương quốc Anh, Scotland, Aviemore

Điện thoại: +44 1479 811253

Website: http://www.ashers.co.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Tenbury Wells

Hỗ trợ xe lăn: No

Vương quốc Anh, Anh, Worle, village, High Street, 175

Vương quốc Anh, Anh, Kirk Sandall, village

Vương quốc Anh, Scotland, Edinburgh, Murieston Lane, 8

Điện thoại: +44 131 629 1020

Website: http://www.augourmand.co.uk/

Vương quốc Anh, Anh, St Kew Highway, village

Vương quốc Anh, Anh, Norwich

Điện thoại: +44 7725 838271

Website: http://www.auntieannes.co.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Newcastle trên sông Tyne

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \