Hàng bánh trong thành phố Carlisle, Vương quốc Anh

13 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Blackwell Road, 85

Điện thoại: +44 1228 402576

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Denton Street, 60

Điện thoại: +44 1228 522223

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Denton Street, 131

Điện thoại: +44 1228 525831

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle

Điện thoại: +44 1228 818862

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Peascod Lane, 18

Điện thoại: +44 1228 818191

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Lowther Street, 36

Điện thoại: +44 1228 317172

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Globe Lane, 8

Điện thoại: +44 1228 514184

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Warwick Road, 52

Điện thoại: +44 1228 527268

Website: http://www.bellsoflazonby.co.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Scotch Street, 24

Điện thoại: +44 1228 527807

Website: https://www.greggs.co.uk

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Lowther Street, 4

Điện thoại: +44 1228 511918

Website: http://www.gretnabakery.co.uk/

Hàng bánh là một cửa hàng thực phẩm chuyên bán bánh của một hay nhiều xưởng chế biến. Dù thành phố có bao nhiêu cơ sở như vậy thì nhu cầu của người tiêu dùng vẫn không thể được đáp ứng hết. Những chiếc bánh mì tươi ngon là món ăn ưa thích của cả người lớn và trẻ nhỏ. \