Cửa hàng sách Slovenia

47 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Maribor, Ob zeleznici, 8

Điện thoại: +386 2 251 13 13

Website: http://kid.kibla.org/

Giờ mở cửa: Mo,Tu,Th,Fr 17:00-19:00; We 9:00-13:00, 17:00-19:00; Sa 9:00-13:00

Slovenia, Maribor, Glavni Trg, 24

Điện thoại: +386 40 853 592

Website: http://www.pisanabeseda.com/

Slovenia, Ljubljana, Kongresni trg, 1

Điện thoại: +386 1 12527027

Website: http://www.geonavtik.com/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 09:00-14:00

Slovenia, Kranj, Stara cesta, 25b

Slovenia, Ljubljana, Slovenska cesta, 29

Điện thoại: +386 1 2410657

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 09:00-15:00

Slovenia, Bled, Ljubljanska cesta, 4

Slovenia, Koper, Presernov Trg, 9

Slovenia, Cesta 25. junija, 1a

Slovenia, Ljubljana, Mestni trg, 25

Điện thoại: +386 1 2442683

Website: http://www.mladinska.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Maribor, Koroska cesta, 24

Điện thoại: +386 51 611 211

Slovenia, Postojna

Slovenia, Ljubljana, Levstikov trg, 7

Điện thoại: +386 (1) 25 11 529

Website: http://galerijafotografija.si/

Giờ mở cửa: Tu-Fr 10:00-19:00; Sa 10:00-14:00

Slovenia, Lucija

Slovenia, Medvode, Cesta komandanta Staneta, 4A

Slovenia, Pobreška cesta, 18

Slovenia, Maribor, Jurciceva ulica, 8

Điện thoại: +386 2 234 3100

Website: http://www.mladinska.com/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 8:00-19:00; Sa 8:00-13:00

Slovenia, Radovljica, Gradnikova cesta, 1b

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đang tìm kiếm một cửa hàng sách tốt ở tại Slovenia, nơi bạn có thể mua một quyển sách bán chạy, hướng dẫn học tập, hoặc ấn bản quà tặng? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn.\