Hàng thịt trong thành phố Santander, Tây Ban Nha

129 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle Alta, 133

Điện thoại: +34 942347698

Giờ mở cửa: Sa 08:30-15:00; Mo-Fr 17:00-20:00; Mo-Fr 08:30-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Gustav Mahlerlaan, 73

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle Alta, 133

Điện thoại: +34 942347272

Giờ mở cửa: Sa 08:30-15:00; Mo-Fr 17:00-20:00; Mo-Fr 08:30-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida de San Martin del Pino, 1

Giờ mở cửa: Mo-Fr 16:30-20:00; Mo-Sa 09:00-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de los Ciruelos, 13

Điện thoại: +34 942323739

Giờ mở cửa: Sa 09:00-14:00; Mo-Fr 17:00-20:00; Mo-Fr 09:00-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Leonardo Torres Quevedo, 12

Điện thoại: +34 942321689

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-14:00,17:00-20:30; Sa 09:00-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Điện thoại: +34 942074533

Giờ mở cửa: Mo-Fr 17:30-20:30; Mo-Fr 09:00-14:00; Sa 09:00-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Maria Blanchard, 7

Điện thoại: +34 942334420

Giờ mở cửa: Sa 08:00-14:00; Mo-Fr 17:00-20:00; Mo-Fr 08:00-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Montejurra, 1

Điện thoại: +34 942333768

Website: http://www.carniceriatorre.com

Giờ mở cửa: Su 09:00-14:30; Sa 09:00-14:30; Mo-Fr 17:15-20:45; Mo-Fr 09:00-15:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle Alta, 133

Điện thoại: +34 942325144

Giờ mở cửa: Sa 08:30-15:00; Mo-Fr 17:00-20:00; Mo-Fr 08:30-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle Alta, 133

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-14:00; Sa 08:30-15:00; Mo-Fr 17:00-20:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida Primero de Mayo, 34

Điện thoại: +34 942335296

Giờ mở cửa: Sa 09:00-14:00; Mo-Fr 17:30-20:30; Mo-Fr 09:00-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida de San Martin del Pino, 24-3

Điện thoại: +34 942320391

Website: http://www.carniceriasjuanteran.com

Giờ mở cửa: Sa 08:00-14:30; Mo-Fr 17:30-20:30; Mo-Fr 08:00-14:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida del Deporte, 9 Bajo

Điện thoại: +34 942253954

Website: http://ww.camarsasl.com

Giờ mở cửa: Mo-Fr 17:30-20:30; Mo-Sa 09:00-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle Alta, 133

Điện thoại: +34 942342597

Giờ mở cửa: Sa 08:30-15:00; Mo-Fr 17:00-20:00; Mo-Fr 08:30-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle Alta, 133

Điện thoại: +34 942345496

Giờ mở cửa: Sa 08:30-15:00; Mo-Fr 17:00-20:00; Mo-Fr 08:30-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida del Cardenal Herrera Oria, 49

Điện thoại: +34 942339306

Giờ mở cửa: Sa 08:30-14:00; Mo-Fr 17:00-20:00; Mo-Fr 08:30-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Montevideo, 31

Điện thoại: +34 942338268

Giờ mở cửa: Sa 08:00-14:00; Mo-Fr 16:00-20:00; Mo-Fr 08:00-14:00

Nếu bạn cho rằng thật khó để tạo bất ngờ với gia đình và các vị khách với những món thịt từ một cửa hàng thực phẩm cao cấp, thì hãy kiểm tra website của chúng tôi. Chúng tôi có một danh mục với thông tin về tất cả các cửa hàng thực phẩm cao cấp tại tại Santander (Cantabria), Tây Ban Nha! Bạn sẽ không thể tìm thấy một tuyển tập đa dạng các món ăn sẵn, thịt nguội tuyệt hảo, và các sản phẩm nông sản tươi ngon nào ngon hơn ở đây.\