Cửa hàng điện nước Turkmenistan

37 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +99367527747

Website: http://yenilhyzmat.com

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-20:00; Su 09:00-19:00

Turkmenistan, Ashgabat, Ataturk (1972) kocesi, 80

Điện thoại: (+993-12) 46-88-59

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Lebap Region, Turkmenabat

Điện thoại: +99365434414

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Turkmenistan, Lebap Region, Farap

Turkmenistan, Lebap Region, Turkmenabat

Turkmenistan, Ashgabat, Kulyyew (2127) kocesi, 40

Điện thoại: (+993-12) 57-57-57;76-30-86

Turkmenistan, Ashgabat

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-18:00

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +993 12 472-865, 472-866

Website: http://www.serhattm.com

Turkmenistan, Ashgabat, Astana (Alma Ata, 2095) kocesi, 175

Điện thoại: +993 12 236 186 / 187 / 188

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +99312472601

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-18:00

Turkmenistan, Ashgabat

Bạn có dự định sửa nhà, lắp đặt đường ống mới, hoặc sửa ô tô của mình? Điều đó có nghĩa bạn cần một cửa hàng điện nước tốt tại tại Turkmenistan. Chúng tôi đã tạo các danh mục cho riêng bạn chứa thông tin chi tiết về mọi cửa hàng thuộc thể loại này.\